Benutzer:Christian/Theodor von Canterbury

Aus Orthpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Cel între sfinți Teodor din Tars (+690), numit și Teodor de Canterbury, a fost al optulea arhiepiscop de Canterbury. Este cunoscut mai ales pentru reformele sale în Biserica Ortodoxă din Insulele Britanice și pentru crearea unei școli care a devenit reputată la Canterbury. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la data de 19 septembrie.

Viața Teodor s-a născut în jurul anului 602 în Tarsul Ciliciei (Asia Mică), o dioceză (eparhie, sub-provincie) a Imperiului Roman de Răsărit. În copilăria sa, Teodor a fost martor la războaiele devastatoare dintre Imperiul Roman de Răsărit și Imperiul Persan, conflict care a dus la căderea marilor orașe creștine Antiohia, Damasc și Ierusalim în anii 613 și 614. Tars a fost capturat de forțele persane cânt Teodor avea 11 sau 12 ani. Există dovezi că Teodor a cunoscut cultura persană.[1] Este probabil că el a studiat în Antiohia, locul istoric al unei școli distincte de exegeză, căreia el i-a fost partizan. [2] De asemenea, Teodor era cunoscător al culturii, limbii și literaturii siriene și, probabil, a călătorit până la Edessa.[3]

Cucerirea arabă, care a cuprins și Tarsul în 637, a cauzat, se pare, fuga lui Teodor în vest, la Constantinopol.[4] Acolo, el a studiat astronomia, calculul calendarului bisericesc, astrologia, medicina, dreptul civil roman, filozofia și retorica greacă și utilizarea horoscopului.[5]

Cu ceva vreme înaintea anului 660, Teodor a sosit la Roma și s-a alăturat unei comunități de călugări răsăriteni, cel mai probabil la Mănăstirea Sfintei Anastasia.[6] În timp ce se afla la Roma, la cunoștințele sale deja cuprinzătoare asupra moștenirii intelectuale grecești, el a adăugat atât literatura latină sacră cât și cea seculară.[7] În 667, când Teodor avea vârsta de 66 de ani, scaunul din Canterbury, Aglia, devine vacant. Ecgberht, rege în Kent, și Oswy, rege în Northumbria îl trimit pe Wighard la Papa Vitalian al Romei pentru a fi hirotonit arhiepiscop ca succesor ales al scaunului din Canterbury. Dar, Wighard a murit pe neașteptate pe când se afla la Roma. În urma decesului lui Wighard, Papa Vitalian l-a ales pe Teodor, la recomandarea lui Hadrian. Hadrian era prima opțiune a Papei Vitalis pentru arhiepiscopie, dar el a refuzat poziția și l-a recomandat în loc pe Teodor. Teodor a fost hirotonit arhiepiscop de Canterbury la Roma în 26 martie 668 și a plecat spre Anglia însoțit de Hadrian. Ei au sosit la Canterbury în 27 mai 669.

Deși avea aproape șaptezeci de ani, Teodor a călătorit prin toată Anglia, supraveghind Biserica engleză și hirotonind episcopi în scaunele care erau vacante de ceva vreme.[8] În 672, Teodor a convocat Sinodul de la Hertford ca să realizeze unele reforme pentru prăznuirea adecvată a Sfintelor Paști, privind autoritatea episcopală, călugării rătăcitori, convocarea regulată a unor sinoadelor următoare, căsătoria și interzicerea consangvinității și privind alte câteva probleme.[9] De asemenea, el a propus divizarea eparhiei de Northumbria în câteva mai mici, opinie care l-a adus în conflict cu episcopul Wilfrid, pe care însăți Teodor îl numise în scaunul de York. Teodor l-a depus și l-a expulzat pe Wilfrid în 678, apoi a împărțit eparhiile în consecință. Conflictul său cu Wilfrid nu se încheiase încă în 686–687.

În 679, Aelfwine, fratele regelui Ecgfrith de Northumbria, a fost ucis în bătălia împotriva mercienilor. Teodor a intervenit în dispută, evitând escaladarea conflictului și aducând pacea între cele două regate, o pace în care regele Æthelred al Merciei a plătit o compensație pentru moartea lui Aelfwine.[10]

Teodor și Hadrian au înființat o școală la Canterbury care instruia creștini din ambele tradiții, celtă și romană, reușind astfel să apropie mult cele două grupări și să ducă la apariția unei "epoci de aur" a culturii anglo-saxone. Hadrian, care ulterior a devenit mai cunoscut sub numele de Adrian, a fost conducătorul acestei școli. Pe lângă instruirea în Sfintele Scripturi, instruirea primită de studenți mai cuprindea: poezie, astronomie și calculul calendarului Bisericii. [11]

Teodor avea un rol activ în această școală, predând muzica sacră,[12] predând texte diferite, cunoștințe despre sfinți răsăriteni și, se pare, că el este responsabil pentru introducerea Litiei sfinților, o inovație liturgică majoră în Apus.[13] O parte din gândurile sale este accesibilă în Comentarii Biblice, note transcrise de studenții săi de la școala din Canterbury.[14] De un interes deosebit este textul, atribuit lui de curând, numit Laterculus Malalianus.[15] Trecut cu vederea mulți ani, această carte a fost redescoperită în anii 1990 și, de atunci, s-a demonstrat că are numeroase elemente interesante care reflectă formarea trans-mediteraneeană a lui Teodor.[16]

Teodor a murit la vârsta de 88 de ani, în 690, după ce a stat pe scaunul arhiepiscopal timp de douăzeci și doi de ani. El a fost înmormântat în biserica Sfântul Petru din Canterbury, în ceea ce se va numi apoi Abația Sfântul Augustin.

Note

Lapidge, "The Career of Archbishop Theodore", in Archbishop Theodore, pp. 8-9
Lapidge, Career of Theodore p. 4
Lapidge, Career of Theodore pp. 7-8
Lapidge, Career of Theodore p.10
Lapidge, Career of Theodore p17-18
Lapidge, Career of Theodore pp. 21-22
Bede, Historia ecclesiastica 4.1
Beda, Historia ecclesiastica IV.2 — numiri: Bisi ca episcop al Angliei de Răsărit, Putta ca episcop de Rochester, Hlothhere ca episcop de Wessex și Ceadda care a fost rehirotonit episcop de Mercia.
Canoanele din Hertford, păstrate în Beda, Historia ecclesiastica IV.5
Beda, Historia ecclesiastica, Cartea a IV-a, capitolul 21.
Beda, Historia ecclesiastica IV.2, trans. D. H. Farmer
Beda Historia ecclesiastica, IV.2.
Bischoff and Lapidge, Biblical Commentaries p. 172
B. Bischoff and M. Lapidge, Biblical Commentaries
J. Stevenson, The Laterculus Malalianus and the School of Archbishop Theodore
J. Siemens, 'The Restoration of Humankind in the Laterculus Malalianus, 14' in The Heythrop Journal

Surse w:Theodore_of_Tarsus OCA: Theodore of Tarsus Theodore of Tarsus Legături externe Catholic Encyclopedia: Theodore of Canterbury Theodor of Tarsus https://ro.orthodoxwiki.org/Teodor_de_Canterbury

Our father among the saints Theodore of Tarsus, sometimes Theodore of Canterbury, was the eighth Archbishop of Canterbury. He is best known for his reform of the English Church and establishment of a school in Canterbury which attained major scholarly achievements. He is commemorated on September 19.

Life Theodore was born about the year 602 in Tarsus in Cilicia in Asia Minor, a diocese of the Eastern Roman Empire. In his childhood Theodore experienced devastating wars between the Eastern Roman and the Persian Empires, conflicts that resulted in the capture of the major Christian cities of Antioch, Damascus, and Jerusalem during the years of 613 and 614. Tarsus was captured by Persian forces when Theodore was 11 or 12. There is evidence that Theodore experienced Persian culture.[1] It is likely that he studied at Antioch, the historic home of a distinctive school of exegesis, of which he was a proponent. [2] Theodore also was familiar with Syrian culture, language, and literature, and may also have traveled to Edessa.[3]

The Arab conquests, including Tarsus in 637, apparently caused Theodore to move west to Constantinople.[4] There he studied the subjects of astronomy, ecclesiastical computus, astrology, medicine, Roman civil law, Greek rhetoric and philosophy, and use of horoscope.[5]

At some time before 660 Theodore arrived in Rome and joined a community of Eastern monks, likely at the monastery of St. Anastasias.[6] While in Rome, he added to his already extensive Greek intellectual inheritance knowledge in both sacred and secular Latin literature.[7] In 667, when Theodore was 66, the see of Canterbury, in England, became vacant. Wighard had been sent to Pope Vitalian in Rome by Ecgberht, king of Kent, and Oswy, king of Northumbria to be consecrated archbishop as the successor elected to fill the see of Canterbury. But, Wighard died unexpectedly in Rome. Following Wighard's death, Pope Vitalian chose Theodore upon the recommendation of Hadrian. Hadrian was Pope Vitalian’s first choice for archbishop, but he refused the position and recommended Theodore instead. Theodore was consecrated archbishop of Canterbury in Rome on March 26, 668, and left for England accompanied by Hadrian. They arrived at Canterbury on May 27, 669.

Although now almost seventy years old, Theodore energetically toured throughout England surveying the English church and consecrating bishops to sees that had been vacant for some time.[8] In 672, Theodore called the Synod of Hertford to institute reforms concerning the proper celebration of Easter, episcopal authority, itinerant monks, the regular convening of subsequent synods, marriage and prohibitions of consanguinity, and others issues.[9] He also proposed dividing the large diocese of Northumbria into smaller ones, a policy which brought him into conflict with Bishop Wilfrid, whom Theodore himself had appointed to the See of York. Theodore deposed and expelled Wilfrid in 678, then divided his dioceses in the aftermath. His conflict with Wilfrid was not finally settled until 686–687.

In 679, Aelfwine, the brother of King Ecgfrith of Northumbria, was killed in battle against the Mercians. Theodore intervened in the dispute, prevented the escalation of the war, and established peace between the two kingdoms, a peace in which King Æthelred of Mercia paid weregild compensation for Aelfwine's death.[10]

Theodore and Hadrian established a school in Canterbury that trained Christians from both the Celtic and Roman traditions, doing much to unite the two groups and established a "golden age" of Anglo-Saxon scholarship. Hadrian, who became known more familiarly as Adrian, headed the school. In addition to instruction in the Holy Scriptures, the course of instruction for the student included poetry, astronomy, and the calculation of the church calendar. [11]

Theodore took an active part in the school, teaching sacred music,[12] introducing various texts, knowledge of Eastern saints, and may even have been responsible for the introduction of the Litany of the Saints, a major liturgical innovation, into the West.[13] Some of his thought is accessible in the Biblical Commentaries, notes compiled by his students at the Canterbury school.[14] Of immense interest is the text, recently attributed to him, called Laterculus Malalianus.[15] Overlooked for many years, this book was rediscovered in the 1990s, and has since been shown to contain numerous interesting elements reflecting Theodore's trans-mediterranean formation.[16]

Theodore died in 690 at the age of 88, having held the archbishopric for twenty-two years. He was buried in Canterbury at St. Peter's church in what came to be called St. Augustine’s Abbey.

References

Lapidge, "The Career of Archbishop Theodore", in Archbishop Theodore, pp. 8-9
Lapidge, Career of Theodore p. 4
Lapidge, Career of Theodore pp. 7-8
Lapidge, Career of Theodore p.10
Lapidge, Career of Theodore p17-18
Lapidge, Career of Theodore pp. 21-22
Bede, Historia ecclesiastica 4.1
Bede, Historia ecclesiastica IV.2 — appointments: Bisi as Bishop of East Anglia, Putta to Bishop of Rochester, Hlothhere to Bishop of Wessex, and Ceadda after re-consecration to Bishop of Mercia.
Canons of Hertford, preserved in Bede, Historia ecclesiastica IV.5
Bede, Historia ecclesiastica, Book IV, chapter 21.
Bede, Historia ecclesiastica IV.2, trans. D. H. Farmer
Bede Historia ecclesiastica, IV.2.
Bischoff and Lapidge, Biblical Commentaries p. 172
B. Bischoff and M. Lapidge, Biblical Commentaries
J. Stevenson, The Laterculus Malalianus and the School of Archbishop Theodore
J. Siemens, 'The Restoration of Humankind in the Laterculus Malalianus, 14' in The Heythrop Journal

Sources w:Theodore_of_Tarsus OCA: Theodore of Tarsus Theodore of Tarsus External links Catholic Encyclopedia: Theodore of Canterbury Theodor of Tarsus https://en.orthodoxwiki.org/Theodore_of_Tarsus

Deutsch (Theodor von Tarsus) Theodor von Tarsus (* 602 in Tarsus, Byzantinisches Reich[1]; † 19. September 690[2]) war der siebte Erzbischof von Canterbury.

Theodor wurde in Tarsus, der Hauptstadt der Provinz Kilikien, geboren. Nachdem zunächst offenbar Wighart als Nachfolger des 664 verstorbenen Erzbischofs von Canterbury, Deusdedit, vorgesehen war, aber vor seiner Weihe starb, schlug Hadrian von Niridianum den in der östlichen Kirche aktiven Theodor vor. Papst Vitalian weihte daraufhin Theodor von Tarsus im April 668[2] und beauftragte Hadrian, diesen zu begleiten. Während Hadrian allerdings vom neustrischen Hausmeier Ebroin im Fränkischen Reich festgehalten wurde, erreichte Theodor im Mai 669 England.[1] Dem Bericht des Beda Venerabilis zufolge bereiste Theodor dann ganz England, um die Einhaltung des römischen Osterbrauchs und der Mönchsregeln zu überwachen. Er sei auch der erste Erzbischof von Canterbury gewesen, dem sich alle „Kirchen der Angeln“ untergeordnet hätten.

Theodor wehrte sich gegen die Errichtung einer eigenen Kirchenprovinz für York und weihte selbst die Bischöfe von East Anglia (Bisi), Rochester (Putta), Wessex (Hlothhere) und Mercia (Ceadda). Da gleichzeitig die iro-schottische Mission im Niedergang begriffen war, gelang es Theodor, die Kirche in den angelsächsischen Gebieten erstmals unter der Oberhoheit Canterburys zusammenzufassen, das diese Position von da an behalten sollte. Damit war die erste römische Kirche außerhalb des Mittelmeerraumes geschaffen.

Als diese Konsolidierung weitgehend erfolgt war, wurde Theodor 672 Vorsitzender[1] der ersten Synode der angelsächsischen Kirche in Hertford.[3] Bei dieser Gelegenheit wurden zahlreiche iro-schottische Überbleibsel in der Liturgie verboten und die Struktur der Erzdiözese gefestigt. Insbesondere gehörte dazu die Stabilitas loci der Geistlichen im Gegensatz zu den wandernden iro-schottischen Mönchen sowie die Festschreibung der Vollmachten der Bischöfe als oberste kirchliche Instanzen in ihren jeweiligen Diözesen. Danach erneuerte Theodor das Bistum von Essex, indem er dort Earconwald einsetzte. Sein Eingreifen in die Kirche von Northumbria und bei den Pikten (678) erregte den Widerstand von Wilfrid. Im Krieg zwischen Northumbria und Mercia 679 gelang es ihm, einen Frieden zu vermitteln. In den Jahren 680[4] und 684 leitete er die Synoden von Hatfield und Twyford, die die Bindung der angelsächsischen an die römische Kirche verstärkten. In der Spätphase seiner Herrschaft teilte Theodor mehrere Bistümer, um so kleinere kirchliche Einheiten zu erhalten.

Einzelnachweise

Farmer, David Hugh: Dictionary of Saints. Oxford, 2011, 5. Auflage, ISBN 978-0-19-959660-7, S. 412 bis 413
Powicke & Fryde: Handbook of British Chronology. Second Edition, London, 1961, S. 209
The Anglo-Saxon Chronicle Jahre 673
The Anglo-Saxon Chronicle Jahre 680

Weblinks Michael Lapidge, Theodore of Tarsus [St Theodore of Tarsus] (602–690), Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004 gesehen am 9. März 2012 The Anglo-Saxon Chronicle im Project Gutenberg (englisch) Deutsch II Theodor von Canterbury auch: von Tarsus

Gedenktag katholisch: 19. September nicht gebotener Gedenktag in England

Übertragung der Gebeine: 13. September

Gedenktag anglikanisch: 19. September

Gedenktag orthodox: 19. September

Name bedeutet: Gottes Geschenk (griech.)

Erzbischof von Canterbury

602 in Tarsus in Kilikien in der Türkei † 19. September 690 in Canterbury (?) in England

Theodor war ein griechischer Mönch, ausgebildet in Tarsus, dann in Athen. Nach der Synode in Whitby sandten die Könige von Kent und Northumbrien den dort zum Erzbischof von Canterbury bestimmten Priester Wigheard zur Weihe durch den Papst nach Rom. Wigheard aber starb dort, der Papst wollte zunächst den Mönch Hadrian - einen Afrikaner - schicken, der aber zurücktrat und den Mönch Theodor empfahl. Papst Vitalianus weihte also Theodor - auch, weil damals in England eine schlimme Pestseuche wütete, die auch viele Priester und Bischöfe hinweggerafft hatte.

Theodor gelang es, die Strukturen der Kirche von England dauerhaft nach römischem Vorbild zu organisieren, er wurde nach dem Zeugnis von Beda Venerabilis "der erste Erzbischof, den die ganze Kirche der Angelsachsen anerkannte". Dabei half ihm seine fremde Herkunft, die ihm von Rom verliehene Autorität und seine innere Unabhängigkeit. Er weihte auf die vielen unbesetzten Bistümer unbestreitbar Romtreue - also nicht der irischen Tradition zugeneigte - Amtsinhaber und machte die Kirche unabhängig von den vielen Kleinkönigen. Lange bevor England ein einheitlicher Staat wurde, waren so dessen Grundzüge kirchlicherseits bereits vorgeprägt. Zur Durchsetzung seiner Amtsautorität in ganz England halfen auch die von ihm einberufenen Synoden in Hereford 672 und in Hatfield 679.

In Canterbury richtete Theodor ein Ausbildungszentrum ein, in dem er die Fülle der christlichen und antiken Bildung für England zugänglich machte. Unter seiner Führung, so Beda, "machten die Kirchen der Engländer größeren spirituellen Fortschritt denn je zuvor".

Neben Augustinus von Canterbury gilt Theodor als "der zweite Gründer der Kirche von England".

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Theodor_von_Canterbury.htm

Deutsch III Theodor von Canterbury

S. Theodorus, Ep. Conf. (19. Sept.). Dieser hl. Erzbischof von Canterbury lebte zur Zeit seiner Ernennung als Mönch in Rom. Er war aus Tarsus in Cilicien gebürtig, und in der griechischen und lateinischen Sprache und Literatur wohl bewandert. Papst Vitalianus war durch einen Neapolitanischen Abt, Namens Hadrian, welcher nach dem Ableben des hl. Deusdedit zunächst für Canterbury in Aussicht genommen war, aber abgelehnt hatte, auf den bereits im 66. Jahre stehenden, aber noch rüstigen anspruchslosen Mönch, der aus Demuth keine Weihe empfangen wollte, aufmerksam geworden. Oswi, König von Northumberland, und Egbert, König von Kent, hatten nämlich einen gelehrten und frommen einheimischen Priester Namens Wighard noch Rom gesendet, damit er dort die Bischofsweihe und die päpstliche Bestätigung als Erzbischof von Canterbury empfange, aber dieser war daselbst an der Pest gestorben. So kam es, daß der Papst auf den Abt Hadrian von Nirida bei Neapel, und als dieser ausschlug, auf den hl. Theodor sein Augenmerk richtete. Doch sollte ihn Hadrianus nach England begleiten, mit seinem Rathe unterstützen, und seine Lehre überwachen, da er ihm allein, als einem Griechen, in dieser Hinsicht nicht volles Zutrauen schenkte. (Wie bei W. W. K.-L. X. 843 bemerkt ist, machten eben damals die Monotheleten dem Papste viel zu schaffen.) So weihte ihn der Papst am 26. März d. J. 688 zum Bischofe. Als Dolmetsch ging der hl. Benedictus Biscopius mit. Am 27. Mai des nämlichen Jahres erfolgte die Abreise. Man fuhr anfänglich zur See nach Marseille, und setzte den Weg über Arles, Paris, wo bei dem Bischofe Agilbertus behufs Erlernung der englischen Sprache (Agilbertus war nämlich früher Bischof von Winchester gewesen) ein längerer Aufenthalt genommen wurde, Sens und Meaux zu Lande fort. An der Station der Ueberfahrt, damals Quentavic, später St. Jodoc genannt, erkrankte er. Erst am 27. Mai d. J. 689 konnte er von seinem Bisthume Besitz ergreifen. Abt Hadrian wurde eine Zeit lang als politisch verdächtig in Frankreich zurückgehalten und übernahm nach seiner Ankunft in England die Leitung des alten Benedictinerstiftes St. Peter in Canterbury. Der hl. Theodor begann seine oberhirtliche Thätigkeit mit einer Rundreise nicht bloß in die einzelnen Kirchen seines Bisthums, sondern überhaupt in England, wozu er als Primas berechtiget war, um überall selbst zu sehen und zu hören, was der Verbesserung oder Abstellung bedürfe, namentlich aber durch Errichtung einer genügenden Anzahl von Pfarreien eine geordnete Seelsorge möglich zu machen. Die Gläubigen kamen ihm aller Orten mit Freude und großem Vertrauen entgegen. Neben der Wiederaufrichtung der gesunkenen Kirchenzucht suchte er hauptsächlich die Osterfeier nach dem Gebrauche der römischen Kirche festzustellen. Außerdem gründete er die Hochschule zu Canterbury, legte bei derselben mit den vielen von ihm aus Italien mitgebrachten lateinischen und griechischen Büchern eine Bibliliothek an, und beförderte den gregorianischen Kirchengesang. Außer der Theologie wurde auch Astronomie, Arithmetik, Metrik, und neben der lateinischen auch die griechische Sprache bis zur Sprechfertigkeit gelehrt. Den schon längere Zeit erledigten bischöflichen Stuhl zu Roff besetzte er mit einem hiefür tauglichen Priester, Namens Potta. Rücksichtslos und ungerecht verfuhr er gegen den hl. Wilfrid von York, dessen Sprengel er im J. 678 gegen seine Zustimmung und wohl begründetes Recht in drei Bisthümer theilte, welches Verfahren er aber ernstlich bereut und nach Kräften gesühnt hat. Am 24. Sept. d. J. 673 (670) hielt er zu Herford eine Synode . Außer dem Canon über die Osterfeier und dem Beschlusse, nach welchem bei zunehmender Zahl der Gläubigen auch die bischöflichen Stühle vermehrt werden sollten, sind die Bestimmungen, daß die Bischöfe nur innerhalb der Bisthumsgrenzen Amtshandlungen verrichten, die Klöster nicht mit ungerechten Abgaben belasten, jeden Rangstreit vermeiden, fremde Priester und Mönche ohne canonische Legitimation nicht aufnehmen sollten, und daß die Ehen auf christliche Weise geschlossen und nur im Fall des Ehebruches gelöst werden sollten, letzteres jedoch nicht mit der Folge der Wiederverehelichung, damit den Getrennten allezeit der Weg zur Wiederversöhnung offen stehe, von Wichtigkeit. Außerdem wurde bestimmt, daß alljährlich am 1. August zu Cloveshoe ein Concil gehalten werden solle. Mit den Königen Alfred von Northumbrien (seit dem J. 685) und Ethelred von Mercien stand er im besten Einvernehmen und benutzte diesen Einfluß, um den hl. Wilfrid wieder in seine frühere Stellung einzusetzen, nachdem er erkannt hatte, daß er diesem Unrecht gethan. Das Volk war glücklich und zufrieden, denn es wußte seine geistlichen und weltlichen Angelegenheiten in den besten Händen. Die Diöcese Lindisfarne, wo er auch die neue bischöfliche Kirche zu Hexham zu Ehren des hl. Apostels Petrus consecrirte, verdankten dem hl. Theodor den ausgezeichneten Bischof Cuthbertus. Er gab auch ein Bußbuch (liber poenitentialis) heraus, in welchem die Kirchenstrafen verzeichnet waren, welche über bestimmte Vergehungen verhängt werden sollten; doch ist dasselbe jetzt nicht mehr vorhanden. Das unter seinem Namen später oft herausgegebene Bußbuch ist, wie Binterim nachgewiesen hat, nicht sein Werk. Aus den unter ihm gehaltenen Concilien finden steh bei Butler noch das zu Hetfield (letzt Bishops Hatfieds) im J. 680, und das zu Twyford im J. 684. Er starb, nachdem er 20 Jahre seinem Amte vorgestanden war, 88 Jahre alt, im J. 690 zu Canterbury und wurde bei St. Peter, welche Kirche nachmals St. Augustin genannt wurde, begraben. (VI. 55-82.)

https://www.heiligenlexikon.de/Stadler/Theodor_von_Canterbury.html

Englisch II Theodore, Archbishop of Canterbury

Theodore, seventh Archbishop of Canterbury, b. at Tarsus in Cilicia about 602; d. at Canterbury 19 September, 690; was a monk (probably of the Basilian Order) but not yet in Holy Orders, living at Rome in 667, when Pope Vitalian chose him for the See of Canterbury in place of Wighard, who had died before consecration. After receiving orders, Theodore was consecrated by the Pope himself, on 26 March, 668, and set out for England, but did not reach Canterbury until May, 669. The new primate found the English Church still suffering from the jealousies and bitterness engendered by the long Paschal controversy, only lately settled, and sadly lacking in order and organization. The dioceses, coterminous with the divisions of the various kingdoms, were of unwieldy size, and many of then were vacant. Theodore, says Bede, at once "visited all the island, wherever the tribes of the Angles inhabited", and was everywhere received with respect and welcome. He made appointments to the vacant bishoprics, regularized the position of St. Chad, who had not been duly consecrated, corrected all that was faulty, instituted the teaching of music and of sacred and secular learning, throughout the country, and had the distinction of being, as Bede specifically mentions, "the first archbishop whom all the English obeyed". In 673 he convoked at Hertford the first synod of the whole province, an assembly of great importance as the forerunner and prototype of future English witenagemotes and parliaments. Going later to the court of the King of Northumbria, which country was entirely under the jurisdiction of St. Wilfrid, he divided it into four dioceses against the will of Wilfrid, who appealed to Pope Agatho. The pope's decision did not acquit Theodore of arbitrary and irregular action, although his plan for the subdivision of the Northumbrian diocese was carried out. For St. Cuthbert in 685, and in the following year he was fully reconciled to Wilfrid, who was restored to his See of York. Thus, before his death, which occurred five years later, Theodore saw the diocesan system of the English Church fully organized under his primatical and metropolitical authority. Stubbs emphasizes the immensely important work done by Theodore not only in developing a single united ecclesiastical body out of the heterogeneous Churches of the several English kingdoms, but in thus realizing a national unity which was not to be attained in secular matters for nearly three centuries.

Apart from the epoch-making character of his twenty-one years' episcopate, Theodore was a man of commanding personality: inclined to be autocratic, but possessed of great ideas, remarkable powers of administration, and intellectual gifts of a high order, carefully cultivated. Practically his only literary remains are the collected decisions in disciplinary matters, well known as "The Penitential of Theodore". It was first published complete by Wasserschleben in 1851, and several editions of it have been printed during the past sixty years. Theodore was buried in St. Augustine's Monastery, Canterbury, a long poetical epitaph, of which Bede has preserved only eight verses, being inscribed upon his tomb.

https://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Theodor_von_Canterbury.html

Schriften http://www.documentacatholicaomnia.eu/30_10_0604-0690-_Theodorus_Cantuariensis_Archiepiscopus.html