Benutzer:Christian/Paul von Aleppo

Aus Orthpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

פאולוס מחלב, בשמו האמיתי בולוס אבן מקאריוס אז-זעים אל חלבי (בערבית: بولس ابن مكاريوس الزعيم الحلبي ‏,1627 חלב - 30 בינואר 1660 טביליסי (טיפליס)) היה איש כמורה מלכיתי, נוסע ו כרוניקן ומתרגם סורי. בנו של הפטריארך מקאריוס השלישי זאיים של אנטיוכיה. נודע כמלווה של אביו במסעותיו (1659-1652, 1669-1666) ברחבי אנטוליה, לאיסטנבול, לנסיכויות הרומניות ולאכיה ומולדובה, באוקראינה וברוסיה, שמטרתם העיקרית הייתה איסוף תרומות לכנסייתם. ספר המסע שכתב נחשב למקור היסטורי ממדרגה ראשונה במיוחד לגבי רוסיה, אוקראינה , נסיכות מולדובה וולאכיה.

Paul de Alep, născut cu numele laic arab de Būlus ibn Makārijūs az Zaim al-Halabī ( în arabă: بولس ابن مكاريوس الزعيم الحلبي n.circa 1627, Alep - d. 30 ianuarie 1669, Tiflis, Georgia) a fost un cleric (arhidiacon), călător şi cronicar ortodox sirian.

Paul Zaim, known sometime also as Paul of Aleppo (Paul, Archdeacon of Aleppo) (1627 - 1669) was a Ottoman Syrian Melkite clergyman and chronicler. Son of Patriarch Macarios III Zaim, Paul accompanied his father in his travels throughout Constantinople, Wallachia, Moldavia, Ukraine and Muscovy, as an attempt to raise funds and support for their Church (from 1652 to 1659, and from 1666 to 1669).

Leben

S-a născut în oraşul Alep (Siria), ca fiu al preotului Macarie Zaim, care provenea dintr-o familie săracă de creştini ortodocşi sirieni. Tatăl său a fost numit ulterior în demnităţile de mitropolit de Alep (1635) şi Patriarh al Antiohiei (1647). El a îndeplinit demnitatea de patriarh între anii 1648-1672.

El a fost numit citeţ la 8 mai 1642. S-a căsătorit la 17 februarie 1644, şi la 21 noiembrie 1647 a fost hirotonit diacon şi a primit rangul de arhidiacon.[1]

El a fost autor de lucrări, în principal compilaţii istorice şi traduceri de istoria Bisericii Greco-Orientale (Ortodoxe). De asemenea, a fost cunoscut şi ca un caligraf. El şi-a însoţit tatăl de mai multe ori în călătoriile acestuia de la Damasc, prin Anatolia, Istanbul, Valahia, Moldova, Ucraina şi Cnezatul Moscovei, în încercările de a strânge fonduri şi sprijin pentru Biserica lor (în jurul anului 1650).

Între anii 1652-1659 l-a însoţit pe patriarh în călătoria sa la Moscova, scriind o cronică cu privire la cele văzute în drumul său. În aceste călătorii, a lucrat ca secretar al patriarhului. Între anii 1654-1656, Paul de Alep a călătorit de două ori în Ucraina, împreună cu tatăl său. În timpul călătoriei sale, el s-a întâlnit cu domnitorul Gheorghe Ştefan al Moldovei (1653-1658) şi cu mitropolitul Silvestr Kossov al Kievului. La 21 iunie 1654 s-a întâlnit în oraşul Bohuslav cu hatmanul Bogdan Hmelniţki. În 1664 a mers din nou cu tatăl său la Moscova, unde a participat la judecarea patriarhului Nikon al Moscovei.

Pe drumul de întoarcere de la Moscova, Paul de Alep a murit la Tiflis [2] la 30 ianuarie 1669.[3], în Georgia, iar două dintre notele lui scrise acolo s-au pierdut.

He was born in 1627 in Aleppo, the same year his mother died. He was appointed a reader on May 8, 1642. On February 17, 1644 he married and on November 21, 1647 he was ordained Archdeacon.[4] He died in Tiflis, Georgia[5] on January 30, 1669.[6]

Werke

Paul a scris un jurnal de călătorie în limba arabă, cu denumirea de Călătoriile lui Macarie, Patriarhul Antiohiei. Aceste însemnări au fost traduse în limbile engleză ("The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch", Londra, 1836), rusă ("Путешествие антиох. патриарха Макария", Moscova, 1896-1899) şi română. Prima traducere în limba română a jurnalului a fost realizată de către Emilia Cioran şi a apărut la Bucureşti în 1900.

Jurnalul său este împărţit în trei părţi principale, care corespund aceleiaşi călătorii: drumul spre Moscova, popasul la Moscova şi drumul de întoarcere. Prima parte este o descriere exactă a traseului, inclusiv teritorii, oraşe şi sate (în principal, descrieri de la Constantinopol, Moldova (Iaşi), Ucraina (Kiev), teritoriile ruseşti de dinainte de Moscova, inclusiv Kolomna).

În descrierea Moscovei, el prezintă Kremlinul, biserici şi mănăstiri, case şi străzi, precum şi ceremoniile religioase la care a participat în calitate de cleric. Cunoştinţele de limbă greacă dobândite în timpul călătoriei i-au permis lui Paul de Alep să cunoască oameni de rând ruşi, astfel încât conţinutul lucrării sale este mai bogat decât al lucrărilor scrise de diplomaţi şi alţi călători, care au prezentat Rusia exclusiv din punctul de vedere al ţarului. Pavel a făcut drumul nostru înapoi pe scurt, ca urmare a progresului sale prin terenul descris anterior.

Descrierea teritoriilor traversate de Paul de Alep completează informaţiile istorice furnizate de el. Jurnalul său este o sursă istorică importantă cu privire la Valahia, prezentând principalele evenimente ale domniei lui Constantin Şerban Basarab (1654-1658) şi expediţia otomană din 1657. Lucrarea sa conţine materiale valoroase cu privire la situaţia politică din Ucraina, cultura, obiceiurile şi stilul de viaţă al poporului ucrainean de la mijlocul secolului al XVII-lea. El prezintă aspecte din luptele polono-căzăceşti, dând vina pe magnaţii polonezi pentru oprimarea socială, religioasă şi naţională a populaţiilor din Ucraina.

Pavel şi-a scris jurnalul la Moscova în anul 1656, cu puţin timp înainte de a începe drumul său de întoarcere. El a elaborat o versiune extinsă în 1664, înainte de a doua sa plecare la Moscova. Descrierea călătoriei a fost distribuită în anii următori sub formă de manuscris, versiuni de sinteză şi traduceri. Între anii 1930-1950, teologul şi orientalistul român Vasile Radu (1887-1940) a publicat textul arab în traducere franceză sub denumirea Voyage du patriarche d’Antioche Macaire Za’im (Ed. Firmin-Didot et Cie., Paris, Col. Patrologia Orientalis, 1949), în colecţia pariziană "Patrologia Orientalis".

Paul wrote down an account of his visits, The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch (edited in Arabic).[7] It is important as a source on Wallachia, documenting the main events of Constantin Şerban's rule and the Ottoman expedition of 1657. He wrote also a History of the Patriarchs of Antioch.[8]

Literatur

 • M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru - Partea II, Paul de Alep în "Călători străini despre Țările Române", vol.6 Ed. Științifică, București, 1976
 • Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие антиохийскаго патриарха Макария в Россию в половине XVII века. Описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским (по рукописи Моск. Гл. Архива М-ва Иностранных Дел) (в 2 вып.). Вып. 2. От Днестра до Москвы. / Павел Алеппский; пер. с арабского Муркос, Георгий Абрамович|Муркоса Г. — М. : Унив. тип., — 1897. — 202 с. — 27 см. — Б. ц.
 • Лебедев Л. Москва XVII века глазами архимандрита Павла Алеппского // Москва патриаршая / Протоиерей Лев Лебедев. — М.: Столица; Вече, 1995. — С. 189-284. — 384 с. — 20 000 экз. — ISBN 5-7141-0077-8. (в пер.)

Weblinks

Einzelnachweise

 1. Raheb, Abdallah (1981).Conception of the Union in the Orthodox Patriarchate of Antioch (1622 - 1672), Beirut. pp. 79 and note 376.
 2. Graf, Georg (1960). „22. Paulus von Aleppo”. Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Volume 3. Biblioteca Apostolica Vaticana. pp. 110
 3. See (in Russian): Фонкич Б.Л. "О дате кончины Павла Алеппского": în: Очерки феодальной России. 13. М.-СПб.: Альянс-Архео, 2009, pp. 289-292
 4. Raheb, Abdallah (1981). Conception of the Union in the Orthodox Patriarchate of Antioch (1622 - 1672) (PDF). Beirut. pp. 79, 81 and note 376.
 5. Graf, Georg (1960). "22. Paulus von Aleppo". Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Volume 3. Biblioteca Apostolica Vaticana. p. 110.
 6. See (in Russian): Фонкич Б.Л. "О дате кончины Павла Алеппского": in: Очерки феодальной России. 13. М.-СПб.: Альянс-Архео, 2009, pp.289-292
 7. English translation from Arabic in: Belfour, C., ed. (1836). Travels of Macarios, Patriarch of Antioch. London.
 8. Graf, Georg (1960). "22. Paulus von Aleppo". Geschichte der christlichen arabischen Literatur, Volume 3. Biblioteca Apostolica Vaticana. p. 110.