Benutzer:Christian/3. September

Aus Orthpedia
Zur Navigation springenZur Suche springen

Benutzer:Christian/Anthimos von Nikomedia + Benutzer:Christian/Basilissa von Nikomedia + Benutzer:Christian/Johannes der Haarige + Benutzer:Christian/Nektarios Kefalas + Benutzer:Christian/Euthymius von Melitene

Aramäischer Kalender

Griechischer Kalender

Georgischer Kalender

Bulgarischer Kalender

Mazedonischer Kalender

Serbischer Kalender

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

FEASTS

HYMN OF PRAISE

REFLECTION

CONTEMPLATION

HOMILY

Russischer Kalender

Rumänischer Kalender

Sfinții zilei

Evenimente

Nașteri

Decese

Sărbători

Sinaxar

În această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Antim, episcopul Nicomidiei.

Sfăntul Antim era episcop al oraşului Nicomidia (în Bitinia - Asia Mică) atunci când, din porunca împăratului Diocleţian (284-305), la anul 288, s-a dat foc bisericii din Nicomidia, murind pentru Hristos douăzeci de mii de creştini (mucenici prăznuiţi în 28 decembrie). El s-a aflat în fruntea credincioşilor săi în această încercare şi i-a încurajat a-şi pună în Dumnezeu toată încrederea şi nădejdea. Atunci, prin harul şi providenţa lui Dumnezeu, sfântul Antim şi alţi câţiva creştini, au scapat de moarte şi s-au ascuns în munţii din împrejurimi.

Dar după câţiva ani ei au fost prinşi şi sfântul episcop a fost adus legat înaintea lui Maximian (305-311), unde se aflau de faţă toate uneltele cele pentru chinuire. Şi, de vreme ce-l întrebară, a mărturisit cu îndrăzneala şi nesilit de nimeni pe Hristos. Pentru aceea întâi i-au zdrobit coastele, apoi l-au rănit cu fier încins; l-au întins gol deasupra unor hârburi şi l-au bătut cu toiege; l-au încălţat cu încălţăminte de aramă arsă în foc, şi apoi i-au tăiat capul. Dar, minunea lui Dumnezeu, şi după moartea sfântului părul a continuat să-i crească pe capul tăiat.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Febe, diaconiţa la Cenchreae lângă Corint.

Această sfântă a fost diaconiţă a Bisericii şi următoare sfântului apostol Pavel, care o pomeneşte în epistola către Romani 16, 1-2.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Teoctist, împreună-ajunător cu marele Eftimie.

Sfântul Teoctist al Palestinei a fost un mare ascet care a trăit în sălbăticia iudeică numită Wadi Mukellik. La început a fost împreună-nevoitor cu Sfântului Eftimie cel Mare (praznuit la 20 ianuarie). Dragostea unuia faţă de celălalt a crescut într-atât încât păreau că sunt două trupuri cu un singur suflet. Cei doi se asemănau foarte mult în virtuţi şi sfinţenie, sprijinindu-se reciproc în nevoinţe. În fiecare an după Bobotează se retrăgeau în deşert pentru a se ruga în pustietate şi se întorceau la chiliile lor în Duminica Floriilor.

După cinci ani petrecuţi împreună, Sfinţii Eftimie şi Teoctist s-au retras în deşert pe durata Postului Mare, descoperind în wadi (=oază) o peşteră mare care a devenit mai târziu biserică. Ei au decis să rămână acolo, fiind convinşi că aceea era voia Domnului. Petrecând izolaţi de lume, trăiau mâncând ierburi sălbatice.

Însă Dumnezeu nu dorea ca aceste candele luminoase să rămână necunoscute. EL dorea ca şi ceilalţi să se bucure de înţelepciunea şi sfinţenia lor. Astfel, într-o zi nişte păstori din Betania i-au descoperit pe cei doi şi au alergat de au spus şi altora din sat despre ei. Nu peste mult timp, ei au fost vizitaţi de mulţi oameni ba chiar şi de călugări care veneau din alte mănăstiri şi doreau să rămână sub ascultarea lor.

Adunându-se mulţi călugări, sfinţii au fost nevoiţi să ridice o lavră deasupra bisericii din peşteră. Teoctist a devenit egumenul lavrei iar Sf. Eftimie a continuat să trăiască în singurătate, în peşteră. Înţeleptul Teoctist a primit pe toţi cei care veneau la el, spovedindu-i şi vindecându-le neputinţele sufleteşti şi trupeşti cu medicamentul spiritual potrivit fiecăruia.

La o vârstă foarte înaintată, sfântul s-a îmbolnăvit şi Eftimie a fost cel care, deşi împlinise şi el vârsta de 90 de ani, l-a vizitat şi l-a îngrijit. Când Sf. Teoctist s-a mutat la Domnul în anul 467, la înmormântarea sa a slujit Patriarhul Anastasie al Ierusalimului.

Sf. Teoctist al Palestinei este altul decât Sf. Teoctist al Siciliei (prăznuit în 4 ianuarie).

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Zinon, care s-a săvârşit, fiind lovit cu pietre şi decapitat.

Sf. Zinon a suferit împreună cu mucenicul Antim episcopul în vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (305-311), care îi persecutau pe creştini. După un incendiu la curtea imperială din Nicomidia, persecuţia creştinilor s-a înteţit, aceştia fiind acuzaţi că au pus foc cu deadinsul. Numai în Nicomiodia de Ziua Naşterii Domnului au fost arşi de vii într-o biserică 20.000 de creştini. Această monstruoasă inumanitate nu i-a speriat pe creştini, care au continuat să-şi mărturisească credinţa cu tărie, îndurând mucenicie pentru Hristos.

Câţiva ani mai târziu, soldatul Zinon l-a denunţat pe împăratul Maximian pentru persecuţiile nedrepte ale creştinilor, drept care a fost lovit cu pietre şi decapitat.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei Vasilisa din Nicomidia.

Fiind domnitor în Nicomidia Alexandru, care prigonea pe crestini, a fost adusă înaintea lui şi sfânta.

Domnitorul, văzând neînduplecarea ei, a poruncit să o bată peste obraz, iar ea mulţumea lui Dumnezeu; atunci a poruncit să o dezbrace de îmbrăcăminte şi să o bata cu toiege. Iar ea mai mult mulţumea lui Dumnezeu. Şi atâta au bătut-o peste tot trupul, încât era o rană peste tot. Apoi a fost supusă la nenumarate chinuri, dar ea striga: "Multumescu-Ţi Doamne, Dumnezeul meu". Văzând domnitorul că ea socoteşte chinurile ca nişte jucarii, a poruncit să fie încins un cuptor şi să fie aruncată în el. Sfânta şi-a facut semnul crucii şi a intrat în mijlocul văpăii şi stând multe ceasuri, a fost păzită nevătămată, aşa cum a rămas nevătămată şi din alte chinuri. Acestea toate văzându-le domnitorul se minuna şi, umilindu-se cu sufletul în ce chip sunt judecăţile lui Dumnezeu, a căzut la picioarele sfintei zicând: "Miluieşte-mă roaba lui Dumnezeu, cerescul împărat, şi mă iartă de câte rele am arătat faţă de tine, şi mă fă şi pe mine ostaş împăratului tău, de vreme ce, precum zici, primeşte şi pe cei păcătoşi".

Atunci sfânta, mulţumind Atotputernicului Dumnezeu, învăţă pe domnitor şi ducându-l în biserică la Antonie episcopul, l-a botezat. După ce a fost botezat, domnitorul a zis către sfânta: "Roaba lui Dumnezeu, roagă-te pentru mine să fiu iertat pentru cele ce ţi-am făcut ţie, şi să săvârşesc cu bună săvârşire vremea vieţii mele". Sfânta făcând ruga, iar Alexandru dând mărire şi mulţumită lui Dumnezeu, numaidecât şi-a dat sufletul către Domnul. Sfânta, îngropându-i trupul, a ieşit împreună cu episcopul din cetate afară ca la trei mile şi, aflând o piatră, a stat pe ea si, rugându-se, a izvorât apa şi a băut şi a mulţumit lui Dumnezeu; şi mergând încă puţin zise: "Doamne, primeşte duhul meu cu pace". Acestea zicând şi, îngenunchind la pământ, s-a dus către Domnul cu bucurie, veselindu-se şi mulţumind lui Dumnezeu. Deci episcopul Antonie a a îngropat-o, făcându-i mormântul lângă piatra din care izvorâse apa la rugăciunea sfintei.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Aristion, episcopul Alexandriei din Cilicia, care prin foc s-a săvârşit.

Sf. Aristion a fost episcopul Alexandriei Inferioare, în Cilicia (Asia Mică). Acesta s-a născut în orăşelul Aribazo, eparhia Apamea din Siria, la începutul celui de-al doilea secol, din părinţi păgâni, trăindu-şi primii ani de viaţă în idolatrie.

Nu ştim ce educaţie primară a primit Sf. Aristion sau unde a studiat mai departe, dar ştim că nimic nu i-a satisfăcut căutarea pentru adevăr. Mucenicul Antonie, pe atunci un băieţel de zece ani, i-a arătat calea spre adevăr, învăţându-l adevărata credinţă astfel încât Aristion a crescut duhovniceşte.

Riscându-şi viaţa, într-o perioadă în care persecuţia era în floare, Antonie nu era doar un simplu membru al bisericii locale ci un propovăduitor al credinţei lui Hristos. Lucrarea sa pentru Aristion a fost binecuvântată pentru că şi acesta se ruga pentru tânărul său prieten, amintindu-şi de strădania şi curajul acestuia de a înfrunta pericolul pentru credinţa adevărată. Nu numai că Antonie a devenit mucenic al lui Hristos la vârsta de 20 de ani dar a mai călăuzit un suflet pe calea mântuirii, pe Sf. Aristion.

Câţiva ani mai târziu, Sf. Aristion a fost sfinţit episcop de Isso în Cilicia, fiind un bun păstor pentru turma sa.

Într-o zi, conducătorul Alexandriei l-a arestat pe Aristion pe motiv că era creştin. Fiind supus unui proces public, sfântul episcop nu s-a pierdut cu firea. Pacea sa l-a făcut pe egumenul roman să înţeleagă că nu-i va fi uşor să trateze cu acest om. La început a vrut să-l depărteze de Hristos prin vorbe măgulitoare şi promisiuni. Văzând că nu au nici un efect, acesta a trecut la ameninţări cu tortura. Dar Sf. Aristion stătea în faţa egumenului şi a consilierilor săi rugându-se cu milă şi cu dragoste pentru sufletele lor. Chiar şi întemniţat, prizonierul era mai puternic decât captivii săi, refuzând închinarea la idoli.

Înaintea unei mulţimi de idolatri, sfântul a vorbit despre Dumnezeu şi Sfânta Treime, prin care toate s-au făcut, despre întruparea ca om a Mântuitorului Hristos din dorinţa lui Dumnezeu de a ne salva sufletele, despre cum Hristos aduce salvarea omului păcătos, dându-i şansa de a se mântui.

"Ce goale sunt aceste statui fără de suflet şi ce neajutorat pare eparhul vostru în hainele lui scumpe!, spuse episcopul."

Cei care l-au auzit vorbind pe sfânt au fost impresionaţi de curajul său. Aristion i-a invitat să creadă în adevărul pe care el îl descoperea lor. Oamenii au înţeles că acela era un om deosebit, un sfânt şi au dorit să asculte cuvântul său.

Eparhul roman n-a putut să-l îngenuncheze pe Aristion decât prin violenţă, condamnându-l la moarte. El a ordonat soldaţilor săi să aprindă un cuptor mare şi să-l arunce pe sfânt în flăcări. Sfântul a rămas curajos până la sfârşit. Puţinii creştini prezenţi la execuţie s-au abţinut să nu plângă. Ei se rugau în şoaptă pentru sfânt, fiind foarte trişti că părintele lor îi părăsea. Ei ştiau totuşi că păstorul lor sufletesc nu va înceta să se roage pentru ei, mai ales acum că se duce la Hristos. Până la ultima suflare sfântul a înălţat imnuri de laudă lui Dumnezeu.

Eparhul nu ştia ce greşeală mare săvârşeşte. El n-a înţeles că moartea nu înseamnă sfârşitul nici pentru om nici pentru adevăr. Nimic nu-l putea despărţi pe Sf. Aristion de Fântâna Vieţii, Domnul pregătindu-i cununa izbăvirii.

După stingerea focului, fiii duhovniceşti ai sfântului au luat din cuptor cât de multe oase au putut şi cu evlavie au îngropat sfintele moaşte într-un loc străin, nedescoperit nici până în zilele noastre.

În anul 2003, în Grecia John G. Thalassinos a publicat o biografie mai amănunţită a sfântului, sub titlul: SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC ARISTION (Atena, 2003), care conţine slujba şi acatistul sfântului întocmite de Ieromonahul imnograf Atanasie de la Mănăstirea Simonos-Petras din Muntele Athos.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Hariton, care fiind aruncat în groapa de var, s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea Sf. Mucenic Arhontiul, care cu foamea fiind chinuit, s-a săvârşit.

Tot în această zi, pomenirea celui întru sfinţi împăratul Constantin cel Nou (cel Tânăr), care se săvârşeşte în Biserica Sfinţilor Apostoli din Constantinopol.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Polidor, care a mărturisit în Efesul cel nou la anul 1794 şi prin sugrumare s-a savârşit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/septembrie/septembrie03.htm

Ukrainischer Kalender

Arabischer Kalender

Allgemeiner Kalender Aramäisch

Allgemeiner Kalender Griechisch

Allgemeiner Kalender Georgisch

Allgemeiner Kalender Bulgarisch

Allgemeiner Kalender Mazedonisch

Allgemeiner Kalender Serbisch

Allgemeiner Kalender Russisch

Allgemeiner Kalender Rumänisch

Allgemeiner Kalender Ukrainisch

Allgemeiner Kalender Arabisch

Allgemeiner Kalender Englisch

Datei:East-Ortho-cross.png
The Eastern Orthodox cross

Sep. 2 - Eastern Orthodox Church calendar - Sep. 4

All fixed commemorations below celebrated on September 16 by Orthodox Churches on the Old Calendar.[note 1]

For September 3rd, Orthodox Churches on the Old Calendar commemorate the Saints listed on August 21.

Saints

Pre-Schism Western Saints

Post-Schism Orthodox Saints

New Martyrs and Confessors

 • New Hieromartyr Pimen (Belolikov), Bishop of Vernensk and Semirechensk (1918)[1][14][25][32][note 20]
 • New Hieromartyr Meletius (Golokolosv), Hieromonk of the Issyk-Kul Holy Trinity Monastery, Kyrgyzstan (1918)[1][25][32]
 • New Hieromartyrs Sergius Fenomenov, Basil Kolmikov, Philip Shatsky, and Vladimir Dmitrievsky,[33] Priests (1918)[25][32]
 • New Hieromartyrs Basil Krasivsky[34] and Parthenius Krasivsky, Priests (1919)[25][32]
 • New Hieromartyrs Andrew Dalnikov[35] and Theophan Sokolov, Priests (1920)[25][32]
 • New Hieromartyrs Vladimir Sadovsky and Michael Sushkov, Priests (1921)[25][32]
 • New Hieromartyr Nicholas Sushchevsky, Priest (1923)[25][32]
 • New Hieromartyr Euthymius Krygovich,[36] Priest, and 4 martyrs with him (1924)[25][32]
 • New Hieromartyr Romanus Marchenko, Priest (1929)[25][32]
 • New Hieromartyr Alexis Zinoviev, Priest (1937)[14][25][32][37]
 • New Hieromartyr Elias Bazhanov, Priest (1937)[25][32][38]
 • New Hieromartyr Peter Sorokin, Deacon of Alma-Ata (1953)[14][25]

Other Commemorations

Icon Gallery

Notes

Vorlage:Reflist

References

Vorlage:Reflist

Sources

Greek Sources

Russian Sources

el:Πύλη:Ορθοδοξία/Εορτολόγιο/3 Σεπτεμβρίου

Hieromartyr Anthimus, Bishop of Nicomedia, and those with him: Martyrs Theophilus the Deacon, Dorotheus, Mardonius, Migdonius, Peter, Indes, Gorgonius, Zeno, Virgin Domna, and Euthymius

Venerable Theoctistus, fellow ascetic with Venerable Euthymius the Great

Saint Phoebe, Deaconess of Cenchreae near Corinth Phoibe (Bibel)

Martyr Basilissa of Nicomedia

Saint Ioannicius, Patriarch of Serbia, Wonder-worker; Blessed John "the Hairy", Fool-for-Christ of Rostov

Hieromartyr Bishop Aristion of Alexandria in Syria;

Martyrs Zinon, Chariton, Achrontionus, and Vitalian;

Martyr Dasa; New-Martyr Polydorus of Cyprus; Martyr Edward of England;

Saint Constantine the New, Emperor;

Martyr Archontinus;

celebration of the Icon of the Theotokos of Pisidian Sozopolis;

repose of Priest Peter of Uglich, Fool-for-Christ of Uglich;

translation of the relics of Nektarios of Pentapolis

https://orthodoxwiki.org/September_3

Allgemeiner Kalender Deutsch

Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

Deutscher Heiligenkalender (orthodox)

Chronologie

 • Hl. Phoeba (Phöbe), Phoibe (Bibel) Diakonisse in Cenchree (Kenchrea) bei Korinth (1. Jh.) (Röm. 16, 1-2)
 • Hl. HieroMärt. Aristion (Kelladion), Bischof von Alexandria (in Syrien), der lebendig verbrannt wurde Bischof von Alexandria am Issus, Märtyrer * in Aribazo bei Apamea, heute Qualaat Al Madiq in Syrien † im 2./3. in Alexandria am Issus, heute Iskenderun in der Türkei (3. Jh.) (167)
 • Märt. Anthimos, Bischof von Nikomedia, 303 und Märtt. Theophilos, Diakon, Dorotheos, Mardonios, Migdonios, Peter, Indes, Gorgonios, Zeno, Jungfr. Domna und Euthymios 302
 • Märt. Basilissa von Nikomedia ungefähr 309 (303) Gedenktag orthodox: 5. Februar, 3. September
 • Ambrosius, Bischof von Sens († um 455)
 • Hl. Theoktistos, Mitfaster des Hl. Euthymios des Großen, Abt der heiligen Lavra des Euthymios (6 Meilen von Jerusalem entfernt an der Straße nach Jerichow) (Mitte 5. Jh., zur Zeit als Anastasios Patriarch von Jerusalem war) (gest. 3. September 468) (467) (Theoctistus, Gefährte von Euthymius dem Großen († 451/467))
 • Hl. Archus mit seinen Söhnen Irenäus und Quartan, die "drei ausländischen Heiligen" zu Ötting bei Ingolstadt † 550
 • "Pisidijskaja" - Ikone der Heiligsten Gottesmutter (608) Fest der Gottesmutterikone von Pisidien
 • Kaiser Konstantin der Neue / Konstantin III. "der Jüngere", Kaiser von Byzanz († 641)
 • Hl. Remaklus, Bischof von Maastrich 677
 • Hl. Ioannikios (Joanikije), Erzbischof von Serbien 1339 Erzbischof 1346 in den Rang eines Patriarchen erhoben 3. Sept. 1349 gest. (Ioannicius II.) († 1349/1354)
 • Seliger Johannes der Haarige, Narr in Christo, von Rostov 1580 russ. serb. (1581 gr.)
 • Neo-Märt. Polydoros von Zypern 1794 von den Türken in Neu-Ephesos erhängt (Polydorus von Leukosia auf Zypern)
 • Peter, Priester, Narr um Christi willen in Uglich (Todestag, † 1866)
 • Pimen Belolikov, Bischof von Werna, Märtyrer, und Sergius, Priester, Märtyrer, und Basilius, Priester, Märtyrer, und Philipp, Priester, Märytrer, und Vladimir, Priester, Märtyrer, und Meletius, Märtyrer († 1918)
 • Basilius, Priester, Märtyrer, und Parthenius, Priester, Märtyrer († 1919)
 • Nektarios Kefalas von der Pentapolis Überführung der Gebeine des hl. Nektarios von Pentapolis (1953, Erhebung 1998) Titular-Metropolit der Pentapolis, Klostergründer, Wundertäter * 1. Oktober 1846 in Selymbria in Ostthrakien, heute Silivri in der Türkei † 8. November 1920 in Athen in Griechenland Gedenktag orthodox: 9. November Übertragung der Gebeine: 3. September
 • Neomrtt. Andreas, Priester, Märtyrer, und Theophan, Priester, Märtyrer († 1920)
 • Vladimir, Priester, Märtyrer, und Michael, Priester, Märytrer († 1921) Neomrtt. Wladimir und Michael, die Priester
 • Neomrt. Nikolaus, der Priester 1923
 • Euthymius, Priester, Märtyrer, und 4 Gefährten, Märtyrer († 1924)
 • Romanus, Priester, Märtyrer († 1929) (Neomrt. Roman, der Priester)
 • Alexij Zinowiew, Priester in Moskau, Märtyrer, und Elia, Priester, Märtyrer Neomrtt. Alexios und Elias, die Priester († 1937)
 • Hl. Märt. Edward, König von England * 963 in England † 18. März (?) 978 bei Corfe Castle Gedenktag orthodox: 18. März Beisetzung der Reliquien in der orthodoxen Kirche in Brookwood im Jahr 1984: 3. September
 • Zeno, Märtyrer, und Chariton, Märtyrer, und Archontinus, Märtyrer, und Vitalian, Märtyrer
 • Dasia, Märtyrerin
 • Neomrtt. Basilios und Parthenios, die Priester
 • Märtt. Chariton und Archontinos

Einzelnachweise (Sammlung)

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 September 3/September 16. Orthodox Calendar (PRAVOSLAVIE.RU).
 2. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ἡ Ἁγία Φοίβη ἡ διακόνισσα . 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Vorlage:Gr icon Συναξαριστής. 3 Σεπτεμβρίου. ECCLESIA.GR. (H ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).
 4. St Phoebe the Deaconess at Cenchreae near Corinth. OCA - Lives of the Saints.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 The Roman Martyrology. Transl. by the Archbishop of Baltimore. Last Edition, According to the Copy Printed at Rome in 1914. Revised Edition, with the Imprimatur of His Eminence Cardinal Gibbons. Baltimore: John Murphy Company, 1916. pp. 260–270.
 6. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἀριστίων ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 7. Martyr Aristion the Bishop of Alexandria. OCA - Lives of the Saints.
 8. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Νικομήδειας. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 9. Hieromartyr Anthimus the Bishop of Nicomedia. OCA - Lives of the Saints.
 10. Martyr Theophilus the Deacon of Nicomedia. OCA - Lives of the Saints.
 11. Martyr Zeno of Nicomedia. OCA - Lives of the Saints.
 12. Virginmartyr Domna of Nicomedia. OCA - Lives of the Saints.
 13. Martyr Dorotheus of Nicomedia. OCA - Lives of the Saints.
 14. 14,00 14,01 14,02 14,03 14,04 14,05 14,06 14,07 14,08 14,09 14,10 14,11 The Autonomous Orthodox Metropolia of Western Europe and the Americas (ROCOR). St. Hilarion Calendar of Saints for the year of our Lord 2004. St. Hilarion Press (Austin, TX). p. 65.
 15. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ἡ Ἁγία Βασίλισσα. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 16. Martyr Basilissa of Nicomedia. OCA - Lives of the Saints.
 17. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ζήνων ὁ Μάρτυρας. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 18. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Χαρίτων ὁ Μάρτυρας. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 19. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἀρχοντίων ὁ Μάρτυρας. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 20. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ὅσιος Θεόκτιστος συνασκητὴς τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 21. Venerable Theoctistus. OCA - Lives of the Saints.
 22. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Βασιλιὰς, ὁ Νέος ὁ ἐν τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 23. Vorlage:Gr icon Άγιος Κωνσταντίνος ο Βασιλιάς ο νέος «ἐν τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις». Ορθόδοξος Συναξαριστής.
 24. 24,00 24,01 24,02 24,03 24,04 24,05 24,06 24,07 24,08 24,09 24,10 24,11 24,12 September 3. Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome.
 25. 25,00 25,01 25,02 25,03 25,04 25,05 25,06 25,07 25,08 25,09 25,10 25,11 25,12 25,13 25,14 25,15 25,16 25,17 25,18 September 16 / September 3. HOLY TRINITY RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (A parish of the Patriarchate of Moscow).
 26. Rev. Richard Stanton. A Menology of England and Wales, or, Brief Memorials of the Ancient British and English Saints Arranged According to the Calendar, Together with the Martyrs of the 16th and 17th Centuries. London: Burns & Oates, 1892. pp. 434-435.
 27. St Joannicius the first Serbian Patriarch. OCA - Lives of the Saints.
 28. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός τοῦ Ρώστωφ. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 29. Blessed John “the Hairy” and Fool-For-Christ at Rostov. OCA - Lives of the Saints.
 30. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Πολύδωρος ὁ Νεομάρτυρας. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 31. Leonidas J. Papadopulos, Georgia Lizardos, et al (Transl.). "Great New Martyr Polydorus of Cyprus." In: New Martyrs of the Turkish Yoke. Seattle: St. Nectarios Press, 1985. pp. 272-281.
 32. 32,00 32,01 32,02 32,03 32,04 32,05 32,06 32,07 32,08 32,09 32,10 32,11 Vorlage:Ru icon 3 сентября по старому стилю / 16 сентября по новому стилю. Русская Православная Церковь - Православный церковный календарь на 2016 год.
 33. Vorlage:Ru icon ВЛАДИМИР. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 34. Vorlage:Ru icon ВАСИЛИЙ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 35. Vorlage:Ru icon АНДРЕЙ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 36. Vorlage:Ru icon ЕВФИМИЙ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 37. Vorlage:Ru icon АЛЕКСИЙ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 38. Vorlage:Ru icon ИЛИЯ. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (электронная версия). (Orthodox Encyclopedia - Pravenc.ru).
 39. Icon of the Mother of God of Pisidia. OCA - Lives of the Saints.
 40. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός τοῦ Οὔγγλις, Ἱερεὺς (Ρῶσος). 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 41. 41,0 41,1 41,2 Vorlage:Gr icon 03/09/2016. Ορθόδοξος Συναξαριστής.
 42. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ. 3 Σεπτεμβρίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.

ARTIKELENTWURF

Gemeinsame orthodoxe Heilige im Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

[1]

Weiteres Gedenken in aramäischer Tradition

Weiteres Gedenken in griechischer Tradition

[2]

Weiteres Gedenken in georgischer Tradition

Weiteres Gedenken in bulgarischer Tradition

Weiteres Gedenken in mazedonischer Tradition

Weiteres Gedenken in serbischer Tradition

[3]

Weiteres Gedenken in russischer Tradition

Weiteres Gedenken in rumänischer Tradition

Weiteres Gedenken in ukrainischer Tradition

Einzelnachweise (Artikelentwurf)

 1. Gesellschaft Orthodoxe Medien (Hrsg. im Auftrag der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland): Orthodoxer Liturgischer Kalender 2016 (17. Jahrgang), Dortmund 2015
 2. Das Synaxarion - die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche. In 2 Bänden. Gestützt auf die 6-bändige Ausgabe des Hl. Klosters Simonos Petra. Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta) 2006, ISBN 960-88698-0-3
 3. Nikolaj Velimirović: Der Prolog von Ochrid. Verlag Johannes A. Wolf, Apelern 2009, ISBN 978-3-937912-04-2


Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „note“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="note" />-Tag gefunden.