Benutzer:Christian/17. April

Aus Orthpedia
Wechseln zu:Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Aramäischer Kalender

Griechischer Kalender

 • Ιερομάρτυρος Συμεώνος επισκόπου εν Περσία (†344) και των συν αυτώ Αβδελά πρεσβυτέρου, Γοζαθάτ η Γουζθαδάτ, και ετέρων χιλίων εκατόν πεντήκοντα μαρτύρων
 • Ανικήτου (†β΄ αι.) και Αγαπητού (†536), επισκόπων Ρώμης
 • Μάρτυρος Αδριανού του Νέου, εν Κορίνθω αθλήσαντος (†251)
 • Μακαρίου αρχιεπισκόπου Κορίνθου, του Νοταρά (†1805)
 • Μάρτυρος Φουσίκ και της θυγατρός αυτού
 • Μάρτυρος Αζάτ του ευνούχου
 • Οσίων αυταδέλφων Αποστόλου και Θεοχάρους, των εν Άρτη ασκησάντων
 • Μετακομιδή τιμίων λειψάνων Οσίου Αλεξάνδρου, του εκ Ρωσίας
 • Οσίου Ζωσιμά, ηγουμένου εν Σολόφκι της Ρωσίας
 • Οσίου Παϊσίου, του δια Χριστόν σαλού του εκ Ρωσίας
 • Εφραίμ του Μεγάλου

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1/%CE%95%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF/17_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85

Georgischer Kalender

Bulgarischer Kalender

Mazedonischer Kalender

Serbischer Kalender

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders: 30. April

Hl. Savvatij und Zosima, Gründer des Klosters Solovki im Weißen Meer († 1435 Savvatij und 1478 Zosima)

FEASTS

1. THE HIEROMARTYR [PRIEST-MARTYR] SIMEON, BISHOP OF PERSIA

During the reign of the wicked King Sapor [Savori], Simeon was tortured for Christ along with his two presbyters, Audel and Ananias. The king's eunuch, Ustazan--who had earlier denied Christ but afterward, touched by the rebuke of St. Simeon, had again confessed the true Faith before the king--was executed before them. A thousand other Christians were also led to the place of execution with Simeon. Simeon intentionally moved out of the way in order to be the last one beheaded. He did this to encourage the other Christians, so that not one of them would waver out of fear of death. When the presbyter Ananias placed his head on the chopping block, his entire body quivered. The king's court clerk, Fusik, who secretly was a Christian, began to encourage Ananias saying: "Do not be afraid, old man, close your eyes and be brave, so that you may see the Divine Light." As soon as Fusik said this, he was recognized as a Christian and was accused before the king. Both Fusik and his daughter, the maiden Askitria, were exhausted through great torture by the king. After St. Simeon saw his flock depart to the other world, he was finally beheaded. The following year on Great Friday, Azat [Ustazan], the beloved eunuch of the king, was also slain for Christ and with him a thousand other faithful. Then the emperor mourned for his eunuch and suspended the further killing of Christians. They all suffered honorably for Christ the King and Lord in the year 341 or 344 A.D.

2. SAINT ACACIUS, BISHOP OF MELITENE

Acacius lived the ascetic life in the place where he was born, that is, in Melitene in Armenia. Blessed Otreius, the bishop of that city, who participated at the Second Ecumenical Council [Constantinople, 381 A.D.], ordained him a presbyter. Following the death of Otreius, Acacius became a bishop. He participated in the Third Ecumenical Council [Ephesus, 431 A.D.], which condemned the evil blasphemy of Nestorius against the Mother of God. Here, together with St. Cyril of Alexandria, Acacius zealously fought for the purity of the Orthodox Faith. St. Acacius possessed much grace from God and worked many miracles. After long and zealous service to God, Acacius reposed peacefully in the year 435 A.D.

3. SAINT AGAPITUS, POPE OF ROME

Agapitus was sent to the Emperor Justinian in Constantinople by Theodotus, King of the Goths, to dissuade him from his campaign against the Goths. En route, he healed a mute and blind person. In Constantinople, Agapitus assisted in confirming Orthodoxy. He died in the year 536 A.D.

4. THE VENERABLE SABBATIUS AND ZOSIMAS

Sabbatius and Zosimas were the co-founders of the ascetic [monastic] community on the Solovki (Solovetz) Island in the White Sea. Many great saints were glorified in the Solovki Monastery. St. Sabbatius died in 1435 A.D., and St. Zosimas in 1478 A.D.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/401-april-17

HYMN OF PRAISE

SAINT ZOSIMAS

On an desert isle amidst the stormy sea,

Beyond the vanity of the world and beyond conversation,

Zosimas nourishes his soul with prayers

And defends it from demons with the name of God.

Vicious demons become embittered against him,

And direct all of their power against him.

Zosimas speaks to them: "In vain is your effort

As long as the mighty hand of God protects me.

Is it the will of God that I be slain?

Then strike quickly, and do not waste time!

Why do you change yourselves into beasts and serpents,

Into angry wolves, tigers and scorpions,

When you do not have the strength of shadows

To do me any harm?

You are dreadful only to the sons of sin

And to the lovers of pleasure and laughter.

But to the lovers of the yoke of Christ,

The Mother of God, and pure asceticism,

You are like the fog carried by the wind,

Which one moment is blown in and the next moment blown away.

If the fog is able to uproot a rock,

Then you are able to sway me, a sinner!

Leave me alone; I do not give myself over to you.

I am the servant of Christ; I look to Christ."

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/401-april-17

REFLECTION

After the Fourth Ecumenical Council [Chalcedon, 451 A.D.] the heretical Emperor Anastasius banished the Orthodox Patriarchs Elias of Jerusalem and Flavian of Antioch. One day, simultaneously, both saints discerned the death of the heretical emperor and sent each other the news of this, saying: "Anastasius is dead! Let us also go to stand judgment with him before God." The emperor died, and two days later both patriarchs died. What zeal for the true Faith! What a humble hope before God's judgment! For these saints, it was not a matter of living longer on earth but of God's truth. Neither did they say, "We judged him," but, "May God judge him!" Our stay on earth is not for the sake of sojourning, but for a personal choice for good or for evil, for truth or for falsehood. Blessed are we if, in everything, we trust God's will and hope in God's judgment. For in all things, one must have a strong faith. These Orthodox archpastors had strong faith. St. Acacius also had strong faith. Once, during a great drought, when the people were despairing, this wonderful Acacius led a procession of the people through the town and to its outskirts. He ordered that the Divine Liturgy be celebrated outside the town before the Church of St. Eustace. After consecrating the Holy Gifts, Acacius did not want to pour water into the wine, but prayed to God that He, the Most-High, would send down water into the chalice from the clouds. God heard the prayer of His faithful servant and sent abundant rain onto the dry fields as well as into the honorable chalice.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/401-april-17

CONTEMPLATION

Contemplate the resurrected Lord Jesus:

1. How for forty days after the Resurrection He remained on earth, showing Himself to the faithful and strengthening them in the Faith;

2. How, by His forty-day manifestation, He demonstrated that He did not resurrect for His own sake, but for the sake of mankind.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/401-april-17

HOMILY

on the wonderful promise of Christ

"To him that overcometh will I grant to sit with Me on My throne" (Revelation 3:21).

This, brethren, is the promise of Christ, the Victor over the devil, sin and death.

But the devil, sin and death are stronger than man. Who can overcome them? No one, except Christ and those who stand firm with Christ and enter into battle with His weapons.

The devil is as old as the world, and even older. How can a man, whose life-span is measured by a pendulum, defeat him who, for many thousands of years, has learned to wage battle against man? How can a mortal overpower all the temptations of the devil, whose number equals the number of sins on earth? By no means, if he does not know that the Lord Jesus conquered the three main types of diabolical temptations on the high mountain. By no means, if a man does not remain firm and steadfast alongside Christ, Who is older than time and mightier than all the angels, both evil and good.

Sin is as old as the devil. How can a man, whose life-span is measured by a pendulum, avoid sin, which, as a contagious disease and evil odor, has been passed from generation to generation, from man to man, since man has existed on this earth? By no means, if he does not know that there exists one Man, the One and Only, Who did not commit sin, either in birth or after birth: the God-man Jesus Christ, Who, through the humbleness of His humanity and the fire of His Divinity, crushed sin on the Cross. By no means, if a man does not stand firm with Christ, Who is older than sin and Who is mightier than all of the sowers and carriers of sin.

Death is as old as man expelled from Paradise. How can a man, whose life span is measured by a pendulum, conquer death in this worldly grave? By no means, if he does not acknowledge the power of the Cross, the suffering of Christ, and the truth of His Resurrection from the grave. By no means, if he does not stand firm with Christ, the Almighty Victor over death.

Oh, what a glorious reward for those who achieve victory! They will be seated and crowned with wreaths of glory on the throne of the greatest Victor on earth and in heaven!

To Him be glory and praise forever. Amen.

http://www.westsrbdio.org/en/prologue/401-april-17

Russischer Kalender

Rumänischer Kalender

Sfinții zilei

Evenimente

Nașteri

Decese

Sărbători

Sinaxar

Ukrainischer Kalender

Arabischer Kalender

Allgemeiner Kalender Aramäisch

Allgemeiner Kalender Griechisch

Allgemeiner Kalender Georgisch

Allgemeiner Kalender Bulgarisch

Allgemeiner Kalender Mazedonisch

Allgemeiner Kalender Serbisch

Allgemeiner Kalender Russisch

Allgemeiner Kalender Rumänisch

Allgemeiner Kalender Ukrainisch

Allgemeiner Kalender Arabisch

Allgemeiner Kalender Englisch

All fixed commemorations below are observed on April 30 by Orthodox Churches on the Old Calendar.[note 1]

For April 17th, Orthodox Churches on the Old Calendar commemorate the Saints listed on April 4.

Saints

 • Hieromartyrs Abdechalas and Ananias, priests;
 • Martyrs Ustazad and Azat,[9] eunuchs;
 • Fusicus and Ascitrea,[10] and 1,150 others.

Pre-Schism Western saints

Post-Schism Orthodox saints

New martyrs and confessors

 • New Hieromartyr John Prigorovsky of Krasnoyarsk, Priest (1918)[11][23]
 • New Hieromartyr Michael Novitsky, Confessor, Priest (1935)[11][24]
 • New Hieromartyr Theodore Nedosekin of Moscow, Priest (1942)[11][24][23]

Other commemorations

Icon gallery

Notes

Vorlage:Reflist

References

Vorlage:Reflist

Sources

 • April 17 / April 30. Orthodox Calendar (PRAVOSLAVIE.RU).
 • April 30 / April 17. HOLY TRINITY RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (A parish of the Patriarchate of Moscow).
 • April 17. OCA - The Lives of the Saints.
 • Dr. Alexander Roman. April. Calendar of Ukrainian Orthodox Saints (Ukrainian Orthodoxy - Українське Православ'я).
 • The Autonomous Orthodox Metropolia of Western Europe and the Americas (ROCOR). St. Hilarion Calendar of Saints for the year of our Lord 2004. St. Hilarion Press (Austin, TX). p. 29.
 • April 17. Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome.
 • The Roman Martyrology. Transl. by the Archbishop of Baltimore. Last Edition, According to the Copy Printed at Rome in 1914. Revised Edition, with the Imprimatur of His Eminence Cardinal Gibbons. Baltimore: John Murphy Company, 1916. p. 108.

Greek Sources

Russian Sources

https://en.wikipedia.org/wiki/April_17_(Eastern_Orthodox_liturgics)

Allgemeiner Kalender Deutsch

Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

Bürgerliches Datum bei Benutzung des Julianischen Kalenders:

Deutscher Heiligenkalender (orthodox)

 • Adrian der Junge, Märtyrer in Korinth († 251)
 • Achatius (Acacius), Bischof von Melitene
 • Agapitus I., Papst
 • Alexander, Abt von Svir († 1533) (Erhebung der Gebeine 1641)
 • Anicetus, Bischof von Rom
 • Bakhazes
 • Ephrem Didi (der Große) (von Matshqwereli), Bischof von Azquri (Georgien)
 • Ioann Prigorovskij, Priester von Krasnojarsk, Märtyrer († 1918)
 • Konstantin von Jekaterinburg, Hieroschemamönch (Todestag, † 1960)
 • Makarios Notaras, Erzbischof von Korinth († 1805)
 • Michael Nowitskij, Erzpriester, Bekenner († 1935)
 • Moses
 • Paisius, Narr für Christus von den Höhlen bei Kiew († 1893)
 • Patapios, Mönch, und Thomas, Mönch, und Gefährten
 • Simeon, Bischof von Persien, Märtyrer, und Abdechalas (Habdelai), Priester, Märtyrer, und Ananios, Priester, Märtyrer, und Khusdazades (Usphazanes), Märtyrer, und Pusei (Phusikos, Fusicus, Pusicius), Märtyrer, und Azates, der Eunuch, Märtyrer, und Askritea (Ascitrea), Märtyrerin, und 1250 Gefärten, Märtyrer († 344)
 • Simeon, Mönch
 • Theodor Nedosekin, Priester von Moskau, Märtyrer († 1942)
 • Zosima, Abt in Solovki († 1478), und Sabbatius, Mönch in Solovki

https://www.heiligenlexikon.de/KalenderApril/17.htm

Einzelnachweise (Sammlung)

 1. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἀνίκητος ὁ Ἱερομάρτυρας πάπας Ρώμης. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 April 17. Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 The Roman Martyrology. Transl. by the Archbishop of Baltimore. Last Edition, According to the Copy Printed at Rome in 1914. Revised Edition, with the Imprimatur of His Eminence Cardinal Gibbons. Baltimore: John Murphy Company, 1916. p. 108.
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 April 17 / April 30. Orthodox Calendar (PRAVOSLAVIE.RU).
 5. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἀδριανὸς ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 6. Martyr Adrian of Corinth. OCA - Lives of the Saints.
 7. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Περσίδος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μαρτυρήσαντες. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 8. Hieromartyr Simeon the Bishop in Persia, and those with him in Persia. OCA - Lives of the Saints.
 9. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἀζὰτ ὁ Εὐνοῦχος. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 10. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Φουσὶκ ὁ Μάρτυρας καὶ ἡ θυγατέρα αὐτοῦ. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 April 30 / April 17. HOLY TRINITY RUSSIAN ORTHODOX CHURCH (A parish of the Patriarchate of Moscow).
 12. St Acacius the Bishop of Melitene. OCA - Lives of the Saints.
 13. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἀγαπητὸς πάπας Ρώμης. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 14. St Agapitus the Pope of Rome. OCA - Lives of the Saints.
 15. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Μεγάλος. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 16. "ELIAS, PAUL and ISIDORE (SS.) MM. (April 17)." In: The Benedictine Monks of St. Augustine's Abbey, Ramsgate (Comp.). THE BOOK OF SAINTS: A Dictionary of Servants of God Canonised by the Catholic Church: Extracted from the Roman & Other Martyrologies. London: A. & C. Black, Ltd., 1921. p. 91.
 17. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ὅσιος Ζωσιμᾶς. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 18. Venerable Zosimas the Abbot of Solovki. OCA - Lives of the Saints.
 19. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ἅγιος Μακάριος Ἀρχιεπίσκοπος Κορίνθου. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 20. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Οἱ Ὅσιοι Ἀπόστολος καὶ Θεοχάρης οἱ αὐτάδελφοι. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 21. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 22. Dr. Alexander Roman. April. Calendar of Ukrainian Orthodox Saints (Ukrainian Orthodoxy - Українське Православ'я).
 23. 23,0 23,1 The Autonomous Orthodox Metropolia of Western Europe and the Americas (ROCOR). St. Hilarion Calendar of Saints for the year of our Lord 2004. St. Hilarion Press (Austin, TX). p. 29.
 24. 24,0 24,1 Vorlage:Ru icon 17 апреля (ст.ст.) 30 апреля 2013 (нов. ст.). Русская Православная Церковь Отдел внешних церковных связей. (DECR).
 25. Great Synaxaristes: Vorlage:Gr icon Μετακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐκ Ρωσίας. 17 Απριλίου. ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ.
 26. Uncovering of the relics of the Venerable Alexander the Abbot of Svir. OCA - Lives of the Saints.

ARTIKELENTWURF

Gemeinsame orthodoxe Heilige im Kalender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland

[1]

Weiteres Gedenken in aramäischer Tradition

Weiteres Gedenken in griechischer Tradition

[2]

Weiteres Gedenken in georgischer Tradition

Weiteres Gedenken in bulgarischer Tradition

Weiteres Gedenken in mazedonischer Tradition

Weiteres Gedenken in serbischer Tradition

[3]

Weiteres Gedenken in russischer Tradition

Weiteres Gedenken in rumänischer Tradition

Weiteres Gedenken in ukrainischer Tradition

Einzelnachweise (Artikelentwurf)

 1. Gesellschaft Orthodoxe Medien (Hrsg. im Auftrag der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland): Orthodoxer Liturgischer Kalender 2016 (17. Jahrgang), Dortmund 2015
 2. Das Synaxarion - die Leben der Heiligen der Orthodoxen Kirche. In 2 Bänden. Gestützt auf die 6-bändige Ausgabe des Hl. Klosters Simonos Petra. Kloster des Hl. Johannes des Vorläufers, Chania (Kreta) 2006, ISBN 960-88698-0-3
 3. Nikolaj Velimirović: Der Prolog von Ochrid. Verlag Johannes A. Wolf, Apelern 2009, ISBN 978-3-937912-04-2


Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „note“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="note" />-Tag gefunden oder ein schließendes </ref> fehlt.